• anbistatus

Anbistatus / Jaarcijfers

Algemeen:
Statutaire naam: Stichting Hondenzorg en Welzijn Europa
Verkorte naam: HZW
Opgericht in: mei 2016 te gemeente Leidschendam-Voorburg
Vestigingsplaats: Voorburg
KvK nummer: 65947088
RSIN: 85632867

Contact:
Postadres: Parkweg 34c, 2271AK te Voorburg
e-mail: info@hondenzorgenwelzijn.nl
Tel: 0614416766 / 0620428688
website: www.hondenzorgenwelzijn.nl

Bank: IBAN: NL84RABO0310045657 BIC RABONL2U voor adopties
Bank: IBAN: NL12 RABO0310045401BIC RABONL2U voor donaties

Doelstellingen en activiteiten:
Statutaire doelstelling: Het doel van de stichting is het bevorderen van het Nederlandse, Spaanse en Portugese dierenwelzijn in het algemeen en van honden in het bijzonder, dit in nauwe samenwerking met de plaatselijke asielen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en geldmiddelen en voorts door het verrichten van alle verdere handelingen, die met de doelstelling in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Speerpunt, vinden van een nieuwe thuisplaats voor de honden in Nederland en België.

Activiteiten:
• Indien mogelijk bieden van financiële, persoonlijke en materiële hulp aan dierenasiels, dierenasiels in directe nabijheid van Amposta in het bijzonder. Andere dierenasiels in Portugal of Spanje kunnen ook op hulp van de stichting rekenen zolang de financiële middelen dit toelaten.
• Het verzorgen van publiciteit t.b.v. asielhonden met als doel meer dieren een warm “thuis” te geven.
• Waar mogelijk dieren in nood helpen, zoals kettinghonden, wedstrijdhonden, zwerfhonden en honden die voor de jacht worden ingezet en na niet functioneren worden achter gelaten en verminkt.
• Bevorderen dat men honden laat steriliseren/castreren. Dit in samenwerking met lokale dierenartsen.
• Samenwerking met landelijke en regionale dierenwelzijnsorganisaties om een grotere kritische massa te maken voor het beïnvloeden van bestuur en politiek en om op effectievere wijze educatieve taken te kunnen uitvoeren.
• Het verstrekken van publiciteit en voorlichting over dierenwelzijn gericht op zowel volwassenen als kinderen.

Financieel:
Stichting Hondenzorg en Welzijn heeft geen winstoogmerk.
HZW behoort tot de Algemeen nut beogende instellingen (ANBI-status). Opbrengsten uit opdrachten, donaties en schenkingen worden besteed aan het behalen van de doelstellingen.

Organisatie:
Bestuur: statutair bestaande uit 3 personen:
• S.F. van der Wijngaart (Voorzitter)
• I. Bosch-Voortman (Penningmeester)
• M.C.M. Meelhuysen- van Alphen (Secretaris)

Besluitvorming: Besluiten, zowel financieel als inhoudelijk, worden conform de statuten, gedaan op basis van gelijkheid van stemmen.
Ondersteunend personeel in loondienst: Op dit moment zijn er geen mensen in loondienst
Beloningsbeleid: Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.
Financiering: Inkomsten worden verkregen uit sponsoring, schenkingen, verkoop, adopties en donaties.
Financiële verantwoording / Jaarverslagen: Wij zullen ieder jaar onze jaarcijfers openbaar maken. Van aanvullende activiteiten en ontwikkelingen wordt verslag uitgebracht op de website.

UBN nummer : 6485801
Rekeningnummer voor donaties : NL12 RABO0310045401

Download Beleidsplan-ANBI
Download Jaarcijfers 2016
Download Jaarcijfers 2017
Download Jaarcijfers 2018
Download Jaarcijfers 2019
Download Jaarcijfers 2020

 • Onze hoofdsponsor TIX.NL

  Meer informatie over TIX.NL? Klik hier om door te gaan.

  Lees meer
 • Bekijk onze reutjes

  Bekijk onze reutjes

  Klik snel verder om al onze reutjes te bekijken!

  Klik hier
 • Bekijk onze teefjes

  Bekijk onze teefjes

  Klik snel verder om al onze teefjes te bekijken!

  Klik hier
 • Bekijk onze puppy's

  Bekijk onze puppy's

  Klik snel verder om al onze puppy's te bekijken!

  Klik hier